górne tło

Liczby o Krakowie

Powierzchnia miasta - 327 km2

Rozciągłość: z południa na północ – 18 km, z zachodu na wschód – 31 km

Najwyżej położony punkt – 383 m n.p.m. (Kopiec J. Piłsudskiego)

Najniżej położony punkt –  187 m n.m.p. (ujście Potoku Kościelnickiego)

Na terenie Krakowa znajduje się przecięcie równoleżnika 50ºN z południkiem 20ºE

Współrzędne pomnika A. Mickiewicza na Rynku Głównym  – 50º03'41"N i 19º56'17"

 

Dane GUS - I połowa 2018 roku

Liczba ludności: 769 498 (w tym 410 217 kobiet)

Urodzenia: 4 674; zgony: 4 113; przyrost nat.: 561 (1,46‰)

Stopa bezrobocia (30 czerwca): 2,5%

Dane GUS – 2017 rok

Liczba ludności: 767 348 (w tym 409 210 kobiet)

Urodzenia: 9 170; zgony: 7 663; przyrost nat.: 1 507 (1,97‰)

Stopa bezrobocia (31 grudnia): 2,8%

 

 

Więcej informacji statystycznych można znaleźć w następujących publikacjach i serwisach:

 

BS IV 2018 coverBiuletyn Statystyczny Miasta Krakowa (kwartalnik)

 

 KWL 2017 PL cover Kraków w liczbach (rocznik)

 

 

 Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zawartymi w Raportach o Stanie Miasta oraz ze statystyką publiczną Urzędu Statystycznego.
 

 


Dane historyczne:

Statystyka Wolnego miasta Kraków z 1845 roku - Wybrane fragmenty z przewodnika "Pamiątka z Krakowa. Opis tego miasta i jego okolic przez Józefa Mączyńskiego z rycinami i planami".


Pierwszy biuletyn 1887 okładkaPierwszy rocznik statystyczny Miasta Krakowa z 1887 r.

Rocznik Statystyczny 1936 Statystyka Miasta Krakowa 1936


dolne t�o