Stan powietrza w Krakowie

niebo

Ocena stanu jakości powietrza w aglomeracji krakowskiej realizowana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, w ramach państwowego monitoringu środowiska. Pomiary stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu prowadzone są w Krakowie na trzech automatycznych stacjach monitoringowych: stacja Krowodrza, stacja Nowa Huta oraz stacja komunikacyjna al. Krasińskiego. Wyniki pomiarów z tych stacji, zawierające aktualne dane o stanie jakości powietrza oraz raporty dzienne, miesięczne i roczne, zamieszczane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie:

www.krakow.pios.gov.pl (podstrona: Jakość powietrza).

Wyniki pomiarów stanowią podstawę rocznej oceny jakości powietrza, również prezentowanej na ww. stronie internetowej.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta