DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA

Działalność COI skierowana jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem biznesu w Krakowie, poczynając od małych zamierzeń budowlanych, poprzez lokalizacje pod Wawelem centrów nowoczesnych usług, a kończąc na wielkich przedsięwzięciach inwestycyjnych. W każdym z przypadków inwestor może liczyć na fachową i szybką pomoc.

 

  Warsztaty dla Inwestorów - baner

Przykłady działań Centrum Obsługi Inwestora


Małe inwestycje:

Koordynacja COI inwestycji kubaturowych w korelacji z inwestycjami niekubaturowych, np. układami komunikacyjnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi, infrastrukturalnymi, oraz np. kolizji z istniejącym drzewostanem, na które składają się następujące działania:

 1. Organizacja spotkania Inwestora z koordynatorami lub przedstawicielami merytorycznych Wydziałów UMK oraz Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi.
 2. Prezentacja problemów, ustalenia, negocjacje, protokół ze spotkania uzgodniony z uczestnikami spotkania.
 3. Ścisła współpraca COI z Inwestorem nadzór COI nad realizacją uzgodnień wypracowanych na spotkaniu.

Duże inwestycje (case study):

Budowa dużego obiektu kubaturowego, na którą składają się następujące działania podejmowane przez pracowników COI:

 1. Współpraca COI z Inwestorem i koordynatorem z Wydziału Kształtowania Środowiska UMK przy procedowaniu decyzji DUŚ.
 2. Współpraca COI z Inwestorem i Biurem Planowania Przestrzennego UMK w zakresie sporządzanego planu miejscowego dla obszaru, na którym planowana jest nowa inwestycja.
 3. Pomoc COI w przygotowaniu wniosku oraz wymaganych materiałów w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wskazana procedura ze względu na przedłużającą się procedurę planistyczną.
 4. Współpraca COI z Inwestorem i Koordynatorem z Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK celem uzyskania decyzji lokalizacyjnej.
 5. Współpraca COI z Inwestorem i Wydziałem Architektury I Urbanistyki UMK celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
 6. Po uzyskaniu prawomocności decyzji PNB Inwestor rozpoczyna budowę swojego obiektu.
 7. Inwestycja wiąże się z powstaniem 700 nowych miejsc pracy.

Inwestycja typu centrum nowoczesnych usług:

Lokalizacja w Krakowie centrum nowoczesnych usług z uwzględnieniem kooperacji z uczelniami wyższymi, agencjami HR oraz biurami nieruchomości.

 1. Zebranie informacji do ankiety inwestora diagnozującej klimat gospodarczy Krakowa, warunkiem niezbędnym wpisania Krakowa na tzw. short list.
 2. Przygotowanie prezentacji pod kątem profilu działań inwestora oraz organizacja spotkania z udziałem przedstawicieli uczelni wyższych, agencji HR oraz biur nieruchomości.
 3. Przygotowanie i przesłanie inwestorowi szczegółowych informacji po prezentacji.
 4. Monitorowanie rozwoju działalności firmy na rynku krakowskim.

Udział w międzynarodowych imprezach wystawienniczych


Targi służące penetracji rynków zagranicznych, służące przyciąganiu do Krakowa nowych inwestorów:

 • Prezentacja oferty i potencjału innowacyjnego podczas Międzynarodowych Targów Teleinformatycznych CeBIT w Hanowerze
 • Prezentacja oferty inwestycyjnej Krakowa na własnym stoisku w czasie trwania Międzynarodowych Targów Inwestycyjnych MIPIM w Cannes
 • Prezentacja oferty inwestycyjnej Krakowa na Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych Expo Real w Monachium

Pokaż metkę
Osoba publikująca: DAGMARA BOBROWSKA-DZIDUSZKO
Podmiot publikujący: Wydział Rozwoju Miasta
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA