Zespoły Szkół:

  adres: 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 6
  tel: (12) 266-66-80, (12) 267-44-20
  email: sosw@blind.krakow.pl
  Typ niepełnosprawności:
  Niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością sprzężoną
  adres: 30-731 Kraków, ul. Grochowa 19
  tel: (12) 653-26-84
  email: sosw.grochowa@wp.pl
  Typ niepełnosprawności:
  niesłyszący, niedosłyszący.
  adres: 30-307 Kraków, ul. Barska 45
  tel: (12) 269-00-60, 266-29-67
  email: dyrekcja@soswnr1krakow.pl
  Typ niepełnosprawności:
  upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami, a także zagrożeniem niedostosowaniem społecznym z normą intelektualną
  adres: 31-067 Kraków, ul. H. Wietora 7
  tel: (12) 430-54-00
  email: sekretariatsosw4@interia.pl
  Typ niepełnosprawności:
  upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym, autyzm, różne sprzężenia, Filia nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 6 dla dzieci z autyzmem, przy wykorzystaniu metody behawioralnej (os. Zielone 28).
  adres: 31-071 Kraków ul. św. Stanisława 10
  tel: (12) 422-53-26, 421-84-57
  email: sosw-nr5@wp.pl
  Typ niepełnosprawności:
  niesłyszący, niedosłyszący, z niepełnosprawnością sprzężą, w któej jedną z nich jest niedosłuch, autyzm.
  adres: ul. Syrokomli 21, 30-102 Kraków
  tel: 012 422-86-56
  email: zsol@inetia.pl
  Typ niepełnosprawności:
  niedosłyszący. W klasach na poziomie Zasadniczej Szkoły Odzieżowej-lekki stopień upośledzenia umysłowego.
  adres: ul. Lipińskiego 2, 30-349 Kraków
  tel: (012) 266-54-97
  email: zsoi2@wp.pl
  Typ niepełnosprawności:
  uczniowie z niepełnosprawnością ruchowa, upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim, słabo słyszący, słabo widzący, z zaburzeniami w zachowaniu, niedostosowani społecznie, z autyzmem, z niepełnosprawnością sprzężoną.
  adres: 30–410 Kraków, ul. Strąkowa 3a
  tel: (12) 260-13-30, (12) 260-13-31, (12) 356-00-20
  email:
  Typ niepełnosprawności:
  słabo słyszący, słabo widzący, upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim, z autyzmem, niepełnosprawni ruchowo, z niepełnosprawni ruchowo,z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami zachowania.
  adres: 30–809 Kraków, ul. Żabia 20
  tel: (12) 658-84-22, 658-94-64
  email: zsoi4@poczta.onet.pl
  Typ niepełnosprawności:
  słabo słyszący,słabo widzący,upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym,z niepełnosprawnością sprzężoną,z zaburzeniami zachowania.
  adres: 31-957 Kraków, os. Słoneczne 12
  tel: (12) 644-08-95
  email: gim49krakow.neostrada.pl
  Typ niepełnosprawności:
  różne
  adres: 31-708 Kraków, os. Na Stoku 52
  tel: (12) 645-26-63
  email:
  Typ niepełnosprawności:
  Niedosłuch, niedowidzenie, porażenie mózgowe, afazja, upośledzenie w stopniu lekkim (warunkowo), autyzm, ADHD, zaburzenia emocjonalne, niepełnosprawność ruchowa.
  adres: 30-638 Kraków, ul Czarnogórska 14
  tel: (12) 655-35-04
  email: zsoi7@edukonekt.pl
  Typ niepełnosprawności:
  dzieci z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym. Ze względu na bariery architektoniczne szkoła nie może przyjmować dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  adres: ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31-455 Kraków
  tel: 411-05-25
  email: 23_lo@wp.pl
  Typ niepełnosprawności:
  niesłyszący i niedosłyszący
  adres: 31-875 Kraków os. Dywizjonu 303 bl. 66
  tel: 648-27-51
  email: sekretariat@interia.pl, xxxlo_krakow@poczta.onet.pl
  Typ niepełnosprawności:
  uczniowie niepełnosprawni ruchowo. Dopuszcza się możliwość przyjęcia z innymi rodzajami niepełnosprawności.
  adres: 30-079 Kraków, Al. Kijowska 3,
  tel: (12) 633-37-11
  email: szok_1512@szkola.wp.pl
  Typ niepełnosprawności:
  porażenie mózgowe, uszkodzenia okołoporodowe, z niepełnosprawnością sprzężoną, a także słabo widzące, słabo słyszące.
  adres: os. Tysiąclecia 38, 31-610 Kraków
  tel: (12) 648 49 03
  email: zsp-k@zspk.malopolska.pl
  Typ niepełnosprawności:
  lekki niedosluch, ograniczone w stopniu lekkim widzenie, zaburzenia sprzężone, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania, niepełnosprawność ruchowa (niedowład kończyn dolnych).
  adres: Pl. Matejki 11, 31-157 Kraków
  tel: (12) 422-38-66
  email: zsps2@bci.krakow.pl
  Typ niepełnosprawności:
  upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, sprzężone dysfunkcje rozwojowe, zaburzenia zachowania.
  adres: 31-509 Kraków, ul. Lubomirskiego 21
  tel: (12) 421-07-09
  email: szkola@zss10.krakow.pl
  Typ niepełnosprawności:
  upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną, młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym, młodzież z zaburzeniami zachowania
  adres: 31-966 Kraków, os. Sportowe 28
  tel: (12) 644-34-17
  email: zss1krak@poczta.onet.pl
  Typ niepełnosprawności:
  upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną,
  adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
  tel: (12) 658-20-11 wew.15-67
  email: zssnr3@interia.pl
  Typ niepełnosprawności:
  przewlekle chorzy oraz chorzy z niepełnosprawnością ruchową.
  adres: 30 -166 Kraków ul. Senatorska 9
  tel: (12) 422–57-12
  email: sekr_zss4krakow@oswiata.org.pl
  Typ niepełnosprawności:
  Dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim , umiarkowanym, znacznym, z niepełnospranością sprzężoną, młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym
  adres: 31-979 Kraków, ul. T. Ptaszyckeigo 9
  tel: (12) 644-07-83
  email: zss6@poczta.onet.pl
  Typ niepełnosprawności:
  niepełnosprawność sprzężona, autyzm, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
  adres: 30-725 Kraków, ul. Łanowa 41a
  tel: (12) 653-24-87
  email: sps121@vp.pl
  Typ niepełnosprawności:
  dzieci upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z autyzmem- zamieszkałe w Domach Pomocy Społecznej przy ulicy Łanowej 41b, 43a oraz Ułanów 25. W miarę wolnych miejsc również dzieci z domów rodzinnych