Samorządowe Przedszkole nr 104

Adres:
31-917 Kraków, os. Hutnicze 14
(12) 644-32-92
Email:
przedszkole_104@op.pl
Dyrektor:
Celina Piwowarczyk
Typ niepełnosprawności:
Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i umiarkowanym, niepełnosprawności ruchowe.

Opis placówki

Do przedszkola wychowankowie przyjmowani są na podstawie skierowania. W Samorządowym Przedszkolu nr 104 funkcjonują trzy grupy integracyjne, do których uczęszcza 20 dzieci, w tym od 3 do 5 dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. Placówka wspomaga rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych, w szczególności przez organizowanie konsultacji, warsztatów, zajęć logopedycznych i psychoedukacyjnych. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w godzinach: 6.00-17.00. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna Placówka umożliwia udział w indywidualnych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii logopedycznej. Zajęcia prowadzone są w dobrze wyposażonym, skomputeryzowanym gabinecie logopedycznym, w którym dzieci mogą korzystać z pomocy neurologopedy. Gabinet logopedyczny czynny jest: pon., wt., czw., pt. 8:30 – 13:30; śr.: 11:30 – 16:30 W celu usprawnienia i korygowania zaburzonych funkcji są prowadzone zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. Na zajęcia uczęszczają dzieci jeden lub dwa razy w tygodniu, pracują indywidualnie lub w grupach dwuosobowych. Pomoc psychologiczna:podopieczni korzystają pomocy psychologa PPP nr 4 os. Szkolne 27 oraz SOPP ul. Mazowiecka 30. Dzieci uczęszczają na zajęcia gimnastyki korekcyjnej, które odbywają się w sali do ćwiczeń wyposażonej w specjalistyczne przybory i sprzęt. Osiągnięcia uczniów Wychowankowie cieszą się licznymi osiągnięciami w konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych i recytatorskich. Każdego roku przedszkole bierze udział w Wigilii na Placu Centralnym, Kolędowaniu pod Papieskim Oknem, obchodach Dni Ziemi, w Przeglądach Artystycznych Przedszkolaków z Nowej Huty, Dniach Wandy oraz w Pikniku Integracyjnym „Witaj Smoku”. Ponad to we wszystkich grupach z dużym zaangażowaniem realizowane są programy „Przyjaciele Natury”, „Czyste Powietrze Wokół Nas” oraz „Cała Polska Czyta Dzieciom”, w ramach których organizowane są konkursy, w których dzieci zajmują zaszczytne miejsca. Dojazd: tramwaj nr: 4, 16, 22, autobus nr: 123, 132, 142, 153, 139, 163 501

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-28 13:20:07