Samorządowe Przedszkole nr 71

Adres:
30-331 Kraków, ul. Ludwinowska 6
(12) 266-05-10
Email:
sekretariat@przedszkole71.pl
Dyrektor:
Renata Kamieńska
Typ niepełnosprawności:
Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Opis placówki

Do przedszkola wychowankowie przyjmowani są na podstawie skierowania. Przedszkole ma charakter placówki integracyjnej (cztery grypy, w tym dwie integracyjne i jedna specjalna) i jest przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Wokół przedszkola znajduje się ogród i plac zabaw. Placówka jest czynna od 6.00 do 17.00. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna: Kadra przedszkola to nauczyciele: pedagogiki przedszkolnej, pedagogiki wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, rewalidacji, pedagogiki terapeutycznej, logopedii i psychologii. Placówka zaopatrzona jest w gabinet logopedyczny, czynny w godzinach: pon.12.00-16.00; wt.9.00-13.00; śr.12.00-16.00; czw.9.00-13.00; pt.9.00-13.00. Każde dziecko jest zbadane pod względem rozwoju mowy. Z usług logopedycznych(diagnozy i terapii) korzystają także dzieci z Samorządowych Przedszkoli nr 2, 67, 127, 140. W przedszkolu znajduje się sala przystosowana do metody integracji sensomotorycznej– SI. Placówka współpracuje z Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi. Specjaliści wspierają także rodziców w edukowaniu swoich dzieci, organizując grupowe i indywidualne spotkania konsultacyjne. Zajęcia dodatkowe: W przedszkolu w ramach zajęć dodatkowych prowadzone są lekcje tańca towarzyskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, religii, grupowych i indywidualnych zajęć logopedycznych. Dzieci biorą czynny udział w wycieczkach, olimpiadach sportowych, wyjściach do teatru, domów kultury; startują w konkursach plastycznych, recytatorskich, teatralnych. Osiągnięcia: W przedszkolu utworzona została integracyjna grupa teatralna „Kasztanki”, która odnosi sukcesy w konkursach ogólnokrakowskich (m.in. I miejsce w konkursie „Pospieszmy na ratunek Ziemi”).Dzieci biorą udział w konkursach plastycznych-(I miejsce w konkursie „Ozdoby świąteczne”, ,,Aniołki”, „Ocalić od zapomnienia-regionalne ozdoby wielkanocne”), oraz recytatorskich- I miejsce w konkursie „Jesienne wierszowanie”. Ważnym osiągnięciem są medalowe miejsca dla integracyjnej drużyny przedszkolnej w Olimpiadzie Sportowej. Takie przedsięwzięcia pomagają dzieciom z deficytami rozwojowymi pokonywać bariery i dorównywać dzieciom zdrowym. Przedszkole uzyskało także „Certyfikat Kubusiowego Przyjaciela Natury” Dojazd: autobus nr: 103,144,164,173,179,184.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-28 13:14:57