Samorządowe Przedszkole nr 121

Adres:
31-303 Kraków, ul. Stachiewicza 21
(12) 637-43-02, (1636-75-402)
Email:
Dyrektor:
Stanisława Adamska
Typ niepełnosprawności:
Lekkie i umiarkowane upośledzenie umysłowe, dzieci niepełnosprawne ruchowo, niedosłyszące.

Opis placówki

Do przedszkola wychowankowie przyjmowani są na podstawie skierowania. Przedszkole jest zlokalizowane na Osiedlu Azory, w wolnostojącym budynku otoczonym dużym ogrodem. Czynne jest od godziny 6:00 do godziny 17:30. Funkcjonuje w nim pięć oddziałów, w tym dwa integracyjne .W oddziałach integracyjnych zatrudnieni są dodatkowo nauczyciele – pedagodzy specjalni, którzy opracowują i realizują z każdym dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych indywidualne programy edukacyjne. Pracę opiekuńczo – wychowawczą wspomagają dodatkowo wolontariusze z Unii Europejskiej, którzy pracują w naszej placówce od 1 października do 30 czerwca każdego roku po sześć godzin dziennie. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Przedszkole posiada bardzo dobrze wyposażony, skomputeryzowany gabinet logopedyczny, w którym zatrudniony jest logopeda w pełnym wymiarze czasu pracy. Placówka umożliwia korzystanie z terapii logopedycznej również dzieciom z zaburzonym rozwojem mowy z pobliskich przedszkoli. Gabinet logopedyczny czynny jest Poniedziałek 14:00- 17:30 Wtorek 11:00 – 17:00 Środa 12:30 – 17:00 Czwartek 11:00 – 17:00 Dzieci z wadami postawy , zakwalifikowane przez lekarza do ćwiczeń, uczęszczają na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 3-4 latki 2 x w tygodniu po 15 minut, 5-6 latki 1 x w tygodniu po 30 minut. Zajęcia te odbywają się w sali ćwiczeń, wyposażonej w sprzęt do rehabilitacji i korekty. Przedszkole posiada też bardzo dobrze wyposażony gabinet do zaburzeń polisensorycznych. Dojazd :autobus nr: 118,130,138,144,194

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-29 11:39:31