Samorządowe Przedszkole nr 32

Adres:
30-638 Kraków, ul. Czarnogórska 16
(12) 655 37 43
Email:
stonoga32@interia.pl
Dyrektor:
Bożena Białas
Typ niepełnosprawności:
Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim oraz umiarkowanym.

Opis placówki

Odział w terenie: ul. Serbska 2 30-638 Kraków tel.: 012 655-49-14 Do przedszkola wychowankowie przyjmowani są na podstawie skierowania. Przedszkole jest czynne od godziny 6.00 do 18.00.W budynku głównym przy ul. Czarnogórskiej 16, znajduje się 5 oddziałów, z których każdy liczy 25 miejsc. Przedszkole przy ulicy Serbskiej 2 posiada 4 oddziały obecnie trzy integracyjne (w każdym oddziale integracyjnym jest 15 miejsc dla dzieci pełnosprawnych i 5 miejsc dla dzieci o wzmożonych potrzebach edukacyjnych a także jeden ogólnodostępny (24 miejsca). Przedszkole posiada wykwalifikowana kadrę pedagogiczną, która dba o wysoki poziom pracy, wspiera twórcze działania wychowanków w różnych sferach uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe każdego dziecka. Pomoc psychologiczna Placówka umożliwia udział w indywidualnych zajęciach specjalistycznych: Gabinet logopedyczny: Budynek Czarnogórska 16- pon. 10:00-14:30, pt. 10:00- 15:30 Oddziały w terenie Serbska 2- pn.-czw. 10:00- 15:00 Gabinet psychologiczny: dostępność: co dwa tygodnie Budynek Czarnogórska 16- wt.. 09:50-12:50, śr.13:00- 16:00 Oddziały w terenie Serbska 2- wt.. 09:50-12:50, śr.13:00- 16:00 Zajęcia pozalekcyjne W ramach zajęć dodatkowych w placówce prowadzone są zajęcia- rytmika, taniec towarzyski, j. angielski, basen oraz koła zainteresowań: plastyczne, teatralne, przyrodnicze. Osiągnięcia uczniów Przedszkole aktywnie uczestniczy w konkursach organizowanych na terenie osiedla, dzielnicy, miasta, promując osiągnięcia wychowanków. Ostatnie osiągnięcia to między innymi: I miejsce w konkursie ekologicznym, oraz przodujące miejsca w konkursach plastycznych „Legendy Krakowskie’’, ”Podróże po Polsce” Dojazd: autobus nr: 174,184, tramwaj nr: 6,24,34.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-28 12:56:48