Samorządowe Przedszkole nr 35

Adres:
30-833 Kraków, ul. Lilii Wenedy7
(12) 658-52-60
Email:
przedszkole35@vp.pl
Dyrektor:
Małgorzata Krzaczyńska - Grzesiak
Typ niepełnosprawności:
Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Opis placówki

ul. Teligi 17 30-835 Kraków tel.: 012 658-40-67 Do przedszkola wychowankowie przyjmowani są na podstawie skierowania. Przedszkole Nr 35 jest miejscem w którym wychowujemy, uczymy dzieci w wieku przedszkolnym oraz wspomaga dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stwarzane są sytuacje wychowawcze które uczą tolerancji, przynależności narodowej, odpowiedzialności, szacunku dla innych, umiejętności wyrażania własnych emocji i twórczego działania. Placówka zapewnia opiekę psychologiczno- terapeutyczną, pomagając w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej. Przedszkole posiada 5 oddziałów ogólnodostępnych oraz 2 oddziały integracyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Organizowane są liczne akcje charytatywne. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna Przedszkole objęte jest opieką specjalistyczną prowadzoną przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 3. Dyżury psychologa odbywają się raz w tygodniu w placówce. Dzieci biorą udział w indywidualnych zajęciach, a dla rodziców przewidziane zostały konsultacje. Dzieci objęte są systematyczną opieką logopedyczną przez nauczyciela specjalistę. W placówce działa dobrze wyposażony, skomputeryzowany gabinet logopedyczny. Praca specjalistyczna prowadzona jest z wykorzystaniem programów multimedialnych do diagnozy i terapii logopedycznej, programów do wspomagani a rozwoju dziecka oraz do wczesnej terapii zaburzeń. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczą w indywidualnych zajęciach metodą Integracji Sensorycznej. Placówka posiada specjalistyczny sprzęt pozyskany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Dzieci uczestniczą również w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia pozalekcyjne W ramach zajęć dodatkowych prowadzone są bezpłatne kółka zainteresowań: plastyczne oraz muzyczno- teatralne. Dzieci biorą udział w licznych wycieczkach plenerowych i okazjonalnych, wyjściach do teatrów oraz lekcjach edukacyjnych i warsztatach organizowanych przez muzea, gospodarstwa agroturystyczne. W celu integracji organizowane są corocznie pikniki rodzinne z udziałem dzieci i rodziców „Dzień Ziemniaka”, „Mamo, tato baw się ze mną”. Organizowana jest cyklicznie olimpiada matematyczna „Z matematyką za pan brat już od najmłodszych lat” Osiągnięcia uczniów Dzieci uczestnicząc w różnorodnych konkursach osiągając sukcesy: Konkurs wiedzy ekologicznej: II miejsce w konkursie „Z ekologią na Ty” Konkursy muzyczne : I miejsce w konkursie „Rozśpiewany Przedszkolak” Trzykrotne zajęcie I miejsca w klasyfikacji Turnieju Tańca Towarzyskiego Dojazd : autobus nr: 163, 173, tramwaj nr: 3,9,13,23.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-28 12:59:23