Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4

Adres:
31-067 Kraków, ul. H. Wietora 7
(12) 430-54-00
Email:
sekretariatsosw4@interia.pl
Dyrektor:
Marek Tokajuk
Typ niepełnosprawności:
upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym, autyzm, różne sprzężenia, Filia nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 6 dla dzieci z autyzmem, przy wykorzystaniu metody behawioralnej (os. Zielone 28).

Opis placówki

Do ośrodka przyjmowani są uczniowie na podstawie skierowania. Charakterystyka ogólna Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 4 jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkół w miejscu stałego zamieszkania. Placówka wspomaga rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych, w szczególności przez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych oraz warsztatów umiejętności grup wsparcia. Ośrodek posiada także Internat, w którym przebywają dzieci zamieszkałe poza Krakowem. Ośrodek posiada windę i łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna Placówka zapewnia opiekę psychologa i pedagoga. W celu usprawnienia i korygowania zaburzonych funkcji są prowadzone zajęcia rewalidacyjne z gimnastyki korekcyjnej, logoterapii, logorytmiki, dogoterapii, zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze. Organizowane są w grupach dwuosobowych lub w wyjątkowych sytuacjach indywidualnie. W szkole działają dobrze wyposażone pracownie: gospodarstwa domowego, komputerowa, pralnicza oraz gabinet logoterapeutyczny. Opieka medyczna Ośrodek zapewnia opiekę pielęgniarską gabinet czynny pon – czw: 8:00 – 19:00 pt: 8:00 – 16:00 Zajęcia pozalekcyjne W ramach lekcji dodatkowych w szkole prowadzone są zajęcia: prace w glinie; taneczno – rytmiczne; zespół teatralno – muzyczny; koło sportowe; basen. Uczniowie mogą brać udział w zajęciach świetlicowych, imprezach internatowych, wycieczkach, oraz wyjazdach śródrocznych. W ramach konkursów wewnątrzszkolnych organizowane są „Wesołe Dni Szkoły”. W celu integracji i promowania talentów artystycznych Ośrodek, co roku organizuje imprezy: „Baśniowa Europa”, „Bijemy Rekordy”, „Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny”. W placówce istnieje sekcja Olimpiad Specjalnych, grupa Gateway Award Polska „Koniki polne” oraz Stowarzyszenie „Razem z Czwórką”. W ciągu roku wychowankowie wyjeżdżają na wymianę do innych ośrodków położonych nad morzem i w ciekawych miejscach kraju. Osiągnięcia uczniów Uczniowie szkoły cieszą się licznymi osiągnięciami w dziedzinie: sportowej, plastycznej, teatralnej, muzycznej oraz wokalnej (I miejsce oraz medale w: Turnieju Badmintona, Mityngu Pływackim, Ogólnopolskim Mityngu L.A. Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach O.S., Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach O.S., Przeglądach Teatralnych, Festiwalach Artystycznych), Świetlica szkolna Świetlica szkolna otwarta jest codziennie w godzinach: 6:30 – 8:30 12:00 – 15:00 15:00 – 16:00 Dojazd: tramwaj nr: 3, 6, 8, 10, 19, 22; autobus nr: 304,502.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-28 10:21:31