Komunikat archiwalny

Miasto Kraków wspiera zdolnych

Od pierwszego października można składać wnioski o stypendium naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju Krakowa lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki.

Miasto Kraków wspiera zdolnych
Fot. www.krakow.pl

Stypendia naukowe Miasta Krakowa,  przyznawane w tym roku już po raz piąty, są wyróżnieniem przyznawanym studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich pobierającym naukę w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych i innych ośrodkach naukowo badawczych w Krakowie w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Za szkoły wyższe uznaje się jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).

Stypendia przyznawane są corocznie na okres od 1 października do 31 lipca. Wniosek o stypendium należy złożyć na dzienniku podawczym UMK - Wydział Edukacji ul. Stachowicza 18 Kraków lub w innych punktach obsługi mieszkańców.

Informacje o warunkach, jakie muszą spełniać osoby ubiegające się o stypendium i wniosek można znaleźć na stronie www.bip.krakow.pl (WAŚ).

Tagi: edukacja

Pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA