Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 40,5 µg/m3 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-14 19:00 PM10 - 42µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-14 19:00 PM10 - 62µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-14 19:00 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-14 18:00 PM10 - 65µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-14 20:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-14 18:00 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-14 19:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-14 18:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA