Stan powietrza umiarkowany umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 255,255,0 PM10 - 70 µg/m3 PM10 - 73µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-20 14:00 PM10 - 71µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-20 14:00 PM10 - 62µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-20 14:00 PM10 - 75µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-20 14:00 PM10 - 87µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-20 14:00 PM10 - 61µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-20 14:00 PM10 - 61µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-20 14:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA