Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 32,13 µg/m3 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-23 17:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-23 17:00 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-23 17:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-23 17:00 PM10 - 41µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-23 17:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-23 17:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-23 17:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-22
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA