Stan powietrza niekorzystny zły 255,0,0 umiarkowany 255,255,0 niekorzystny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 zły 255,0,0 zły 255,0,0 niekorzystny 255,192,0 255,192,0 PM10 - 129,57 µg/m3 PM10 - 146µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 22:00 PM10 - 90µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 22:00 PM10 - 117µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 22:00 PM10 - 100µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 22:00 PM10 - 175µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 22:00 PM10 - 145µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 22:00 PM10 - 134µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 22:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA