Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dostateczny 255,192,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 54,29 µg/m3 PM10 - 47µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-19 19:00 PM10 - 76µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-19 19:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-19 19:00 PM10 - 109µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-19 19:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-19 19:00 PM10 - 44µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-19 19:00 PM10 - 38µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-19 19:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA