Stan powietrza umiarkowany umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 255,255,0 PM10 - 65,38 µg/m3 PM10 - 69µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-22 11:00 PM10 - 88µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-22 10:00 PM10 - 43µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-22 11:00 PM10 - 84µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-22 10:00 PM10 - 69µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-22 11:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-22 11:00 PM10 - 73µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-22 10:00 PM10 - 64µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-21
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA