Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 32,71 µg/m3 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-19 07:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-19 07:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-19 07:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-19 07:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-19 07:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-19 07:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-19 07:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA