Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 37 µg/m3 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-17 08:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-17 08:00 PM10 - 43µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-17 08:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-17 08:00 PM10 - 55µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-17 08:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-17 08:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-17 08:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA