Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 44 µg/m3 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-10 00:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-10 00:00 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-10 01:00 PM10 - 57µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-10 00:00 PM10 - 49µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-10 01:00 PM10 - 47µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-10 00:00 PM10 - 62µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-10 00:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-10 00:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA