Stan powietrza dobry Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 21,88 µg/m3 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-22 09:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-22 09:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-22 09:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-22 09:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-22 09:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-22 09:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-22 09:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-20
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA