Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 13,75 µg/m3 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-19 16:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-19 16:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-19 16:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-19 16:00 PM10 - 8µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-19 16:00 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-19 16:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-19 16:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-18
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA