Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 29,5 µg/m3 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-16 05:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-16 05:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-16 05:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-16 05:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-15 22:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-16 05:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-16 05:00 PM10 - 53µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-15
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA