Stan powietrza umiarkowany umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 255,255,0 PM10 - 71,86 µg/m3 PM10 - 69µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-18 17:00 PM10 - 90µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-18 17:00 PM10 - 66µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-18 17:00 PM10 - 79µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-18 17:00 PM10 - 90µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-18 17:00 PM10 - 60µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-18 17:00 PM10 - 49µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-18 17:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA