Stan powietrza dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 22 µg/m3 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-19 18:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-19 18:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-19 18:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-19 18:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-19 18:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-19 18:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-19 18:00 PM10 - 49µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-18
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA